Story Chain

saps ibubapa

SAPS atau dalam kata sebenarnya ialah Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah merupakan satu website yang sangat penting dalam sistem pendidikan negara. SAPS ini dilihat sebagai satu lagi bukti perkembangan pendidikan negara yang begitu pesat membangun mengejar teknologi.

SAPS ini berfungsi sebagai satu medium untuk para guru mengisi markah peperiksaan untuk anak-anak murid semua yang telah selamat menduduki peperiksaan di sekolah. Selepas menanda kertas peperiksaan anak murid, para guru perlu memasukkan markah yang diperolehi oleh murid dalam peperiksaan ke dalam sistem analisis peperiksaan sekolah ini.

Sebenarnya, SAPS ini terbahagi kepada 2 yang sangat aktif dan besar. 2 perkara ini ialah login khas untuk guru memasukkan markah. Manakala satu lagi ialah login khas untuk ibubapa memeriksa keputusan peperiksaan anak mereka.

Kebaikan sistem SAPS ini sebenarnya sangat banyak. Paling ketara, selain memenuhi NKRA Kerajaan Malaysia di bawah tonggak aspirasi pendidikan negara. Selain itu, SAPS ini telah membuat satu perubahan besar iaitu dari pengguna buku kecemerlangan untuk merekod pencapaian murid kepada satu sistem atas talian yang begitu mudah di akses.

Akhir kata, kepada semua ibubapa jadikan SAPS sebagai 1 website berguna buat semua. Jangan lupa saps ibu bapa sentiasa memeriksa perkembangan aktiviti murid disini. SIla tekan link login ke sapas dibawah untuk mengakses portal.